DR-redaktør dømt for dyrplageri

16x9

DR-redaktør Lisbeth Kølster er dømt for at have overtrådt Dyreværnsloven, da hun hældte skælshampoo i et akvarium og dræbte 12 fisk.

Det er nu fem år siden, at 12 akvariefisk måtte lade livet i DR1-magasinet Kontant. Dét gjorde en dyrlæge så vred, at han anlagde sag imod redaktionen.
Sagen er først nu blevet afgjort ved retten i Glostrup, hvor redaktør Lisbeth Kølster er blevet dømt for at have påført de 12 akvariefisk væsentlig ulempe. Hun får dog strafbortfald pga. sagens karakter og lange behandlingstid.

Skælshampoo i akvarium
Den 23. november 2004 var der i Kontant et indslag om skadelige stoffer i hårprodukter. For at illustrere stoffernes skadelighed fik 13 akvariefisk tilsat skælshampoo i deres akvarievand (i forholdet 1 til 2 mio.). Resultatet var, at 12 af de 13 fisk var døde efter tre dage. Udsendelsen blev til på baggrund af en revidering af EU's kosmetikdirektiv, som blandt andet tillod de sundhedsskadelige stoffer i den pågældende skælshampoo.

Overvejer at anke sagen
"Jeg mener, at Kontant-redaktionen satte fokus på et emne af væsentlig samfundsmæssig betydning, da vi i den pågældende udsendelse illustrerede den sundhedsskadelige virkning af tilladte stoffer i vores kosmetikvarer. Reelt griber dommeren ind over for det redaktionelle skøn. Derfor er jeg overrasket over dommen og vil i den kommende tid drøfte en eventuel anke med min advokat," siger Kontants redaktør Lisbeth Kølster i en DR-pressemeddelelse.

Overtrådte ikke Dyreforsøgsloven
Selv om Lisbeth Kølster altså blev dømt for overtrædelse af Dyreværnsloven, blev hun til gengæld frikendt for at have overtrådt Dyreforsøgsloven ved ikke at have søgt om tilladelse til at anvende de pågældende fisk til at vise stoffernes sundhedsskadelige virkning. Som nævnt bliver hun heller ikke straffet for sin forseelse. Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Susanne Nielsen