TV-støj skader små børn

16x9

Børns sproglige indlæring kan blive forsinket, hvis TV'et konstant kører i baggrunden.

Et tændt TV kan hæmme børns sproglige og generelle mentale udvikling. Det viser nye forskningsresultater fra University of Washington, der blev offentliggjort mandag.

TV får ofte skylden for alskens ulykker. Ikke mindst i forbindelse med den påvirkning, som TV-kigning kan have på vores unge poder. Men det er som regel indholdet af TV-udsendelserne, der står for skud, eller al den tid, som TV-kigningen tager fra børnene, som kunne have brugt tiden på sundere aktiviteter som sport og udendørs leg. Men nu er det altså selve den larm, som et tændt TV udsender, der møder kritik fra forskningsverdenen.

Kan ikke høre de voksne
Forskningsresultaterne fra University of Washington viser, at et flimrende TV blokerer for lyden af de voksnes snak. Og det forsinker både børnenes sproglige indlæring og deres hjernes udvikling generelt. En forsinket sproglig udvikling betyder nemlig også forsinket indlærings- og koncentrationsevne.

- Voksne siger typisk 941 ord i timen. Vores undersøgelser viste, at ordene ikke når barnet, mens fjernsynet er tændt, siger Dimitri Christakis, der har ledet undersøgelsen.

Bare det er tændt
Forskerholdet bag undersøgelsen placerede små mikrofoner i veste, som 329 børn i alderen 2 måneder til 4 år gik med på tilfældige dage i to år. Og forskerne kunne konkludere, at når fjernsynet i børnenes nærhed var tændt, så nåede langt færre af forældrenes ord hen til børnene. Og det var ligegyldigt, om der rent faktisk blev set TV, eller om det bare stod tændt.

- De her resultater kan forklare sammenhængen mellem det at udsætte børn for tv og så en forsinket sproglig udvikling, siger Christakis.

Bjarke Hansen